Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole Drukuj Email
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu
uczestniczyła w ogólnopolskim

PROGRAMIE WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II

Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim  w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach ww. projektu w Szkole w terminie 23-31 marca odbyła się ewaluacja zewnętrzna w zakresie:

efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły."

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.

 

Nasza szkoła w każdym z badanych wymagań otrzymała

poziom bardzo wysoki A lub poziom wysoki B.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej:

Obszar: Efekty

Wymagania:
1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,.... - poziom spełnienia wymagania A;
2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - poziom spełnienia wymagania A;
3. Uczniowie są aktywni - poziom spełnienia wymagania B;
4. Respektowane są normy społeczne - poziom wymagań A.


Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkolę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

 


 Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.